Wie we zijn, ons verlangen

Wie zijn we
Christus is het hoofd van onze gemeente (Kol 1:16). Vanuit Christus krijgt de gemeente samenhang en verband. Ieder onderdeel van het lichaam draagt bij tot de groei van de gemeente, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde (Ef 4:16). We geloven de Bijbel als het door Gods geïnspreerde, onfeilbare woord en daarom als enige Bron van gezag in geloof, leer, praktijk, wijze van bestuur en omgang met elkaar.

Ons verlangen
Wij willen een levende gemeente zijn, die naar buiten gericht en op de samenleving betrokken is, waar het bruist van activiteiten en iedereen zich inzet voor de gemeente door zijn gaven en talenten in te zetten. Waar een grote betrokkenheid is op God en elkaar en Jezus als middelaar het middelpunt vormt van de gemeente.

Relatie ander gemeenten
De Vrije Baptistengemeente Borger is als zelfstandige gemeente niet aangesloten bij vb. de Unie van Baptisten of ABC-gemeenten.

We leven in goede verstandhouding met andere Christelijke geloofsgemeenschappen en putten samen met anderen ons geloof en levensbeginsel uit de Bijbel, als enige Bron van gezag in geloof, leer, praktijk, wijze van bestuur en omgang met elkaar.

Voor meer informatie, klik hier.