Bijzonderheden

Opdragen
Baby’s en jonge kinderen worden opgedragen aan Jezus. We bidden om Gods bescherming voor hen en vragen om Zijn zegen. Ook voor de ouders wordt gebeden, dat zij Gods hulp zullen krijgen bij het opvoeden van het kind.

Dopen
Geloof is een persoonlijke aangelegenheid en wordt niet “geërfd” van de ouders. Als iemand beslist om Christus te volgen, noemen we dat bekering: jezelf omkeren van een “ik gericht leven”: wat wil ik, naar een “God gericht leven”: wat vraagt God van mij. Ieder die zijn leven geeft aan God mag zich een kind van God noemen.

God is heilig, zonder zonde, rein en volmaakt. Om met God omgang te kunnen hebben, moeten je gereinigd worden van je zonden. Jezus heeft met Zijn dood alle zonden op zich genomen van mensen die in Hem geloven.

Baptist komt van het Grieks “baptistès” (onderdompelen) en het Latijns “baptista”. Door symbolisch volledig onder water gedompeld te worden, sterft je oude leven, net zoals Christus voor jou zonden is gestorven. Als je weer boven water komt begin je een nieuwe leven, net zoals Christus is opgestaan uit de dood. Na de doop ontvang je de Heilige Geest.

De doop vindt plaats in een feestelijke dienst waarbij met familie, vrienden en bekenden kunnen worden uitgenodigd door de dopeling.  Voorafgaand aan de doop vertelt de dopeling hoe hij/zij tot deze beslissing is gekomen.

Als volledige onderdompeling door omstandigheden niet kan, dan zoeken we samen naar een oplossing wat er wel mogelijk is.

Avondmaal
Iedere tweede zondag van de maand en op de avond van Goede Vrijdag, vieren we het heilig avondmaal. We gedenken dan de dood- opstanding- en het nieuwe verbond in Jezus Christus. Dit doen we door het eten van een stukje brood en drinken van wijn (druivensap). Wanneer je gelooft dat Jezus voor jouw zonden gestorven is, dan mag je meedoen.

Heb je interesse of een vraag?
Neem dan contact op met de oudsten van de gemeente of klik hier link om je vraag in een email te stellen.