Privacy/AVG

Inleiding

De Vrije Baptistengemeente Borger, hierna te noemen VBB, is een kerkelijke gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten, aan welke regels we ons houden en wat uw rechten zijn (als de VBB persoonsgegevens van u verwerkt).

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door leden, vrienden en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie.
  • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek, aan -en gebruik van onze website, welke met uw toestemming aan ons zijn verstrekt, zoals uw emailadres bij het invullen van het contactformulier.
  • Data verkregen naar aanleiding van het invullen van aanmeldingsformulieren.

Verwerking van uw gegevens

De VBB houdt een leden- en giftenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van gezinsleden kunnen worden vastgelegd. Hierin kunnen ook geregistreerde bezoekers worden opgenomen. Relaties zijn personen die deelnemen aan VBB activiteiten of cursussen.

Wij leggen de volgende gegevens vast in de ledenadministratie: naam/namen, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, beroep, vorige kerk/gemeente, evt. talent(en), lid of vriend, datum volwassen gedoopt en eventuele gezinsrelaties.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

  • U lid of vriend bent geworden van de VBB.
  • U hebt aangegeven als bezoeker geregistreerd te willen worden.

Wij leggen de volgende gegevens vast in de giftenadministratie: naam en IBAN.  Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

  • U een bijdrage overmaakt.
  • U geld op andere wijze doneert.

Geen van bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt (bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden).

Beeld- en geluidsopnamen

Tijdens de dienst en andere activiteiten kunnen beeldopnamen en/of foto’s worden gemaakt welke gepubliceerd kunnen worden op de website.

Aandacht voor zieken in de dienst

Vermelding van zieken in de maandbrief, gemeentemail of WhatsApp. Zieken kunnen tijdens de zondagse eredienst genoemd worden en er kan voorbede voor hen gedaan worden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Klik hier om uw wijzigingen door te geven geven in een e-mail.

De VBB is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de VBB, p/a Trechterbeker 27 Borger.

Hoe lang bewaart de VBB uw persoonsgegevens?

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden, vrienden en andere donateurs) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien uw persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

Wat wordt vastgelegd bij het bezoek aan onze website?

Reacties
Als website bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spamopsporing te helpen. Reactie en de metadata van die reactie worden permanent, om vervolgreacties automatisch te herkennen en goed te keuren.

Media
Als u een geregistreerde website gebruiker bent en afbeeldingen naar de website upload, moet u voorkomen dat u afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatiegegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en dan de locatiegegevens inzien.

Analytics
Geen van de bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt (bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden).

De VBB gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Email

Wanneer u als lid uw e-mailadres aan de VBB hebt verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van actuele informatie van onze gemeente. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de secretaris van de VBB.

Contact met leden, vrienden, bezoekers

De VBB informeert geregistreerde leden, vrienden en bezoekers via de maandbrief. Periodiek wordt er een ledenlijst uitgegeven met daarop de categorie (lid, vriend, bezoeker), naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s).

Beveiliging

De VBB heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

De VBB behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen. Klik hier om vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door te geven. U kunt ook contact opnemen met de secretares van de gemeente of een van de (andere) raadsleden.