Zondag 5 juli hervatting kerkdienst in het Esdal

We zijn God dankbaar dat we DV komende zondag na een lange tijd weer een dienst kunnen organiseren in het Esdal College in Borger. 
In verband met Corona treffen we binnen het gebouw volgende maatregelen:

 • We vinden het heel erg fijn als je komt; blijf a.u.b. thuis als je de volgende klachten hebt:
  • Verkoudheid zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • We houden (nog steeds) 1,5 meter afstand, dus geen handen schudden e.d.
 • Op de balie zal er desinfecterende gel staan voor wie dit op prijs stelt en in de toiletten desinfecterende zeep. 
 • Iedereen pakt zijn eigen stoel en zet deze op 1,5 meter afstand (links-rechts-voor-achter) (*. De stoelen staan klaar bij de ingang van de zaal en er is hulp aanwezig om dit evt. voor je te doen.  
 • Zingen binnen een gebouw wordt (nog) afgeraden door de overheid. Bij droog weer gaan we dat doen op het binnenplein m.b.v. Opwekkingsboekjes. Het muziekteam begeleid ons hierbij.  
 • Na afloop van de dienst zal de koffie/thee/limonade klaarstaan. Iedereen houdt 1,5 meter afstand (* bij het ophalen en de onderlinge gesprekken.

*) Tenzij je uit hetzelfde gezin komt. 

Op 26 juli en 2 en 9 augustus hebben we openluchtsamenkomsten tegenover het Hunebedmuseum in Borger. Tot die tijd zullen ook de overige diensten buiten worden georganiseerd (op het recreatieveld in Exloo), met uitzondering van zondag 5 juli waarin we willen proefdraaien. 
Elke vrijdagavond wordt via mail, de Gebeds APP en deze website aangegeven of de dienst in het bos is of dat we uitwijken naar het Esdal ivm slecht weer. Dit, zodat eventuele gasten ook op tijd weten waar ze terecht kunnen. Er geldt geen maximum meer van 30 personen.

Voor vragen kun je contact op nemen met Gert, 06-33592065.

Wil je een goed gesprek of heb je hulp nodig….

Wil je een goed gesprek of heb je hulp nodig….

Leden van de Vrije Baptistengemeente Borger willen in deze tijd een luisterend oor

bieden aan iedereen die zich eenzaam voelt, angstig is of gewoon een gesprek wil.

Ook willen we, daar waar nodig, mensen helpen met het doen van boodschappen e.d.

Dus wil je een goed gesprek of heb je praktische hulp nodig? Bel dan naar onderstaand telefoonnummer.

Dit kan tussen 20.00-21.30 ’s avonds. Het telefoonnummer is: 06 – 823 74 912.