Kring Connect

Om de 14 dagen is er een huiskring met de naam Connect. Connect is gericht op het verbinden met elkaar en met God. Deze kring is erop gericht om de aanwezigheid van de Heilige Geest ook daadwerkelijk te ervaren. Om die reden besteden we veel tijd om samente aanbidden.

Niet enkel het zingen van liederen, maar om te leren je hart te openen voor Gods aanwezigheid en ook werkelijk te ervaren wat dat is om God niet alleen te belijden als Heer en verlosser maar om echt met Hem te communiceren en van Hem te leren.

We werken met een jaarthema. Dat is voor dit seizoen ‘Vertrouwen.’ Vertrouwen op God speelt eigenlijk in alle onderwerpen en fases in ons leven. Samen God zoeken en met name ook elkaar zoeken en vinden. De liefde naar elkaar is een uiting van Gods liefdein jezelf.

Na de aanbidding spreken we met elkaar over te groeien door verdieping te zoeken in je relatie met Jezus. De inloop is vanaf 19:45 en de avond is maximaal tot 21:45 uur. Ook al ben u geen lid van de gemeente, iedereen is van harte welkom, ook als u evenhier in de regio van Borger op vakantie bent! Martin en Cobie Nanninga, Lemmerstraat 6, Borger.